TJENESTER

 

TJENESTER


I DR MARKSET CONSULTING tilbyr Anne-Christine Markset tjenester til toppledere og andre i jobbsituasjon med høye krav til prestasjoner. I sin praksis er hun samtalepartner/ sparringpartner om jobben, livet og helsen, med de utfordringer og eventuelle bekymringer man har. 


 

Hun gir persontilpasset veiledning om faktorer og sammenhenger som påvirker yteevne og helse. Gjennom økt innsikt og forståelse, vil den enkelte utvikle sin kompetanse til å se hva som styrker helsen og hvordan man kan implementere smarte grep i hverdagen. 


 

Tjenster tilbys både privatpersoner og bedrifter.


Samtaler finner sted enten hos Dr Markset på Vinderen eller i bedrift/ møtesenter, med fleksibilitet for tidspunkt (dag og ettermiddag).


DR MARKSET TILBYR

 

 

EXECUTIVE PROGRAM

 

For toppledere og andre med høye krav til prestasjoner i arbeidet.

KARRIERELØPS PROGRAM

 

For personer i starten av en krevende yrkeskarriere som leder eller fagperson.

For personer i omstillings-og endringsprosesser.

KONSULTASJONER

 

For personer som ønsker samtale og veiledning med helsefremmende og forebyggende perspektiv