KOMPETANSE

 

Anne-Christine B. Markset (f.1961) har lang og bred erfaring som lege og leder. Hun har arbeidet som bedriftslege siden 1990, med særskilt vekt på forholdet mellom arbeid, livsstil og helse i kunnskaps- og kompetansebedrifter. Hun har vært medisinsk ansvarlig for tjenester til en rekke virksomheter i både privat og offentlig sektor, og hun er bedriftslege for Norges Høyesterett (1990- ).

 

 

Lederansvar innen både fag, personal og operativ drift kombinert med bedriftslegegjerningen, har bidratt til at Anne-Christine har et godt helhetsperspektiv i sitt arbeid. Hun har veiledet ledere og ansatte i gode valg –  både arbeidsmessig og helsemessig. Helsefremmende og forebyggende rådgivning er sentralt i hennes virke.